Page 1 of 1
Larisa Shepitko - Voskhozhdeniye AKA The Ascent (1977)